برچسب: مخمسه
مدعیان دروغین
مظفّر کاتب در اوایل از فرق? مخمسه 2 بود زیرا...
کد خبر: ۱۲۰۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴


توقیعات
از مخمسه 33 معروف بوده و سرانجام به ابو بکر... 145 33 -همان کتاب ص 146 34 -مخمسه گروهی از...
کد خبر: ۸۰۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۲۹


ابو دلف ابو دلف از مخمسه ۳۳ معروف بوده و... ۳۴ -مخمسه گروهی از غلات بودند که اعتقاد داشتند پنج...
کد خبر: ۷۰۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۲۲


{