برچسب: فروتنی
کلام بزرگان
نیکی کنید و از مهربانی بال فروتنی را برای آن...
کد خبر: ۱۳۳۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱


فروتنی است که قرآ کرین به آ اشاره نموده و...
کد خبر: ۱۳۱۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵


همراه باشهدا؛
و فروتنی رفتار می کرد با شروع و اوج گرفتن...
کد خبر: ۱۲۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶


انسان کرده و دلها را افتادگی و فروتنی می بخشد...
کد خبر: ۱۲۸۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


به نعمت را که با تواضع و فروتنی کردن از...
کد خبر: ۱۲۵۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶


ایستادن در برابر خدا در نهایتِ فروتنی و اعتراف به...
کد خبر: ۱۲۴۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱


تواضع و فروتنی را بیان می کنند...
های فروتنی این است که انسان به نشستن در هر... دهد علمای قدیم خاکی بودند تواضع و فروتنی داشتند شیخ...
کد خبر: ۱۲۲۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴


نشریه الکترونیکی امان
فروتنی نسبت به برادران دینی آفت ریاست تکبر و خودبرتربینی...
کد خبر: ۱۲۲۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


نزد او فروتنی می کند و در مقابلش سر تسلیم...
کد خبر: ۱۱۹۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


به مهر نیست بلکه نشانه تواضع و فروتنی در مقابل...
کد خبر: ۱۱۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹


تواضع و فروتنی برای من به تنهائی الهیات و اشارات...
کد خبر: ۱۱۶۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸


مثل صداقت عفت کلام نگاه پاک امانتداری فروتنی بخشندگی و...
کد خبر: ۱۱۳۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳


از صفات نیک اخلاقی شمرده شده است تواضع و فروتنی... شمرده شده است تواضع و فروتنی است تواضع آن است...
کد خبر: ۱۱۲۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷


دعای عرفه
که در نهایت خشوع و فروتنی بودند آن گاه در...
کد خبر: ۱۱۲۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۱


آرمان‌شهر اسلامی
فروتنی پیامبر اسلام فرمودند "خداوند به داود وحی کرد به...
کد خبر: ۱۰۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۹


فرهنگ نامه مهدویت
فرمود …و تسلیم به امر ما و پرهیزکاری و فروتنی...
کد خبر: ۱۰۸۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۶


کردن اعضا و جوارح آنان خشوع دیدگانش و فروتنی جان...
کد خبر: ۱۰۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۷


مخفی کردن چیزی نیست فقط نوعی فروتنی یا حیا است...
کد خبر: ۱۰۲۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۲


فرزندان فروتنی نمایند و رضایتمندی طرف مقابل را برای خویش... می فرمایند فروتنی آن است که با دیگران چنان کنی...
کد خبر: ۱۰۱۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۳


شیطان
بزرگی را بر تن پوشید و پوش تواضع و فروتنی...
کد خبر: ۱۰۰۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۶


{