برچسب: رهبری سوریه
بحران سوریه اذعان کرد شکری در این زمینه تأکید کرد... تغییر نظام حاکم و رهبری سوریه در پیش گرفته در... سوریه متمرکز شده است وی همچنین تصریح کرد برآورد قاهره... شکل گیری سوریه جدیدی می شود که با اراده اطراف...
کد خبر: ۱۱۳۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۲


{