برچسب: تواضع
آنها نیاز به روح تواضع و فروتنى دارد الَّذِینَ یَبْخَلُونَ...
کد خبر: ۱۳۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


2- تواضع در نشستن مَنْ رَضِی بِدُونِ الشَّرَفِ مِنَ الَْمجْلِسِ... نشانه تواضع مِنَ التَّواضُعِ أَلسَّلامُ عَلی کُلِّ مَنْ تَمُرُّ بِهِ... وَ الْجُلُوسُ دُونَ شَرَفِ الَْمجْلِسِ از جمله تواضع و فروتنی... برادرش را پند دهد او را کاسته 29- تواضع و...
کد خبر: ۱۳۴۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶


و متواضع است و در نظر مردم بزرگ و عزیز... را همان تواضع و فروتنى ذکر کرده است زیرا مى... خود کوچک و متواضع کن و در نظر مردم مرا...
کد خبر: ۱۳۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳


در محضر مجتهدی؛
تواضع نمودند به مقامات عالی رسیدند ...
متواضع و فروتن در ته چاه هم باشد خدای عزوجل... و تواضع نمودند به مقامات عالی رسیدند اما کسانی که... تواضع داشت او به کودکان احکام شرعی و قرآن می... قرآن کریم در وصف کسانی که تواضع می کنند در...
کد خبر: ۱۳۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۳


با این شور و حال و با کمال تواضع در...
کد خبر: ۱۲۹۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶


استخاره میگرفتند از ویژگی های دیگر ایشون تواضع و فروتنیشان... آبادی در ادامه مصاحبه افزودند باز از موارد تواضع آیت...
کد خبر: ۱۲۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲


همراه با شهدا؛
تواضع و خشوع او قابل توجه بود کمتر حرف می...
کد خبر: ۱۲۹۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


امام موسی الکاظم ع در علم و تواضع و مکارم...
الکاظم ع امام موسی الکاظم ع در علم و تواضع...
کد خبر: ۱۲۷۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰


تواضع کند سخنان آنها را بشنود و به آنها احترام...
کد خبر: ۱۲۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵


به نعمت را که با تواضع و فروتنی کردن از...
کد خبر: ۱۲۵۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶


و برای خدا تواضع کن و از خدا بترس ...
و برای خدا تواضع کن و از خدا بترس در...
کد خبر: ۱۲۴۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱


بر منزل کرد بلکه باید گشاده روتر و با تواضع...
کد خبر: ۱۲۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱


تواضع و فروتنی را بیان می کنند...
دهد علمای قدیم خاکی بودند تواضع و فروتنی داشتند شیخ...
کد خبر: ۱۲۲۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴


می کند که در زندگی متواضع باشند پیامبر اسلام ص... علی به خدا قسم اگر انسان متواضع و فروتن در... است کسانی که خودشان را کوچک کردند و تواضع نمودند... شهرری با پای پیاده تشییع کردیم برای اینکه ایشان تواضع...
کد خبر: ۱۲۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۷


به مهر نیست بلکه نشانه تواضع و فروتنی در مقابل...
کد خبر: ۱۱۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹


کانت قریش تسمی المسلمین قبل الهجرة الصباة
به تواضع, دشمنی را به برادری و دوستی, سنگدلی و... سخاوت , مدارا, تواضع و امثال اینها 45 پیامبر همه...
کد خبر: ۱۱۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۵


مى ‏کنند تواضع استاد مى ‏خواستم در قم براى طلبه...
کد خبر: ۱۱۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸


«دابق»
ایمانشان یعنی تواضع را نیز آسیب برساند چراکه چنین تصور... است یا آموزش و روشنگری متواضعانه ایشان نکته ها نگاه...
کد خبر: ۱۱۶۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۹


تواضع و فروتنی برای من به تنهائی الهیات و اشارات...
کد خبر: ۱۱۶۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸


در کارها بن بست شکنی تواضع و ایثار تولی و...
کد خبر: ۱۱۳۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳


{