برچسب: ابودلف
مدعیان دروغین
شیخ در آخرن بحث مدّعیان دروغین می گوید جنون ابودلف...
ابودلف شهرت دارد و بعد از وفات علی بن محمّد... دختر محمّد بن عثمان رض می گوید ابودلف محمّدب ن... نداشتند ابودلف هم به این مطلب اعتراف می کرد و... یعنی مذهب ابوبکر بغدادی منتقل نمود 3 ابودلف مدافع ابوبکر...
کد خبر: ۱۲۰۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴


{