برچسب: آخرین برگزیده
زن = مادر، خالق تمام عقباها و دنياها
نویسنده می افزاید "امام زمان که آخرین برگزیده خداست با... معرفت دینی حکومت و جامعه مهدوی آخرین حکومت و جامعه...
کد خبر: ۲۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۰۲


{