اخبار
برنامه جهادی درمانی و مشاوره
هفدهمین برنامه جهادی کلینیک انتظار در شهر قدس
این برنامه جهادی که پنجمین طرح ویزیت رایگان در شهر قدس بود روز شنبه 97/11/27 به ارائه خدمات درمانی و مشاوره پرداخت.
به مناسب شب یلدا
"یلدا ترین یلدا"
جشن یلدا ترین یلدا به همت تیم هنری گروه جهادی نسل منتظر شهرستان قدس در مدرسه شهید مجتبی حسینی برگزار شد.
برنامه جهادی ویزیت رایگان
دهمین کلینیک انتظار در شهرستان قدس
این برنامه که چهارمین برنامه جهادی در شهرقدس بود در تاریخ 97/9/26 به ارائه خدمات درمانی و مشاوره پرداخت.
برنامه جهادی درمانی و مشاوره
هشتمین برنامه جهادی کلینیک انتظار در شهر قدس برگزار شد
این برنامه که سومین برنامه جهادی در منطقه شهر قدس بود به ارائه خدمات درمانی و مشاوره پرداخت.
مصادف با اربعین حسینی
مراسم جاماندگان اربعین در شهرقدس
مراسم پیاده روی از میدان مصلی به میدان امام حسین(ع) به نیابت از راهپیمایی اربعین برگزار شد
طرح جهادی با محوریت خدمات درمانی و مشاوره
ششمین کلینیک انتظار در شهر قدس
این برنامه جهادی که دومین طرح ویزیت رایگان در شهر قدس بود در تاریخ 97/7/23 به ارائه خدمات درمانی و مشاوره پرداخت.
همایش جوانان حسینی
باز این چه شورش است که در خلق عالم است
به مناسبت روز هشتم محرم منتسب به حضرت علی اکبر علیه السلام همایش جوانان حسینی با هدف تعمیق فرهنگ ایثار و ولایت پذیری برگزار گردید.