خبر
همراه با شهدا،
زندگی نامه شهید ارشد پور ایرانی
گوشه‌ای از زندگی نامه شهید ارشد پور ایرانی از شهدای هشت سال دفاع مقدس را در اینجا بخوانید.
آقا شیخ محمود حلی
آقا شیخ حسنعلی مختصرات داشت ،اگر شما به همین کارتان ( تربیت طلاب ) توجه کنید بیشتر می توانید به اسلام خدمت کنید.
آقای خوئی فرمودند: من دلم می خواست مقداری از آقا حسنعلی نخودکی اصفهانی تعریف کنید، تا وقتی ما می خواهیم برای اثبات عالم ماوراء دلیل بیاوریم، تنها از آیات و روایات استفاده نکنیم بلکه از حالات یک شخص هم در این مورد استفاده کنیم.
همراه با شهید؛
زندگی نامه شهید امیرعشایری
گوشه‌ای از زندگی نامه شهید امیرعشایری از شهدای هشت سال دفاع مقدس را در اینجا بخوانید.حماسه دفاع مقدس روز به روز بالنده‌تر شد و جوانان ما چونان کوهی استوار در برابر تهاجم دشمن ایستادند.
همراه با معصومین؛
حدیث امام هادی(ع) درباره عاق والدین
حدیث امام هادی(ع) درباره عاق والدین را در اینجا بخوانید.اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.
همراه با شهدا؛
زندگی نامه شهید سیف الله باقرپور
گوشه‌ای از زندگی نامه شهید سیف الله باقرپور از شهدای هشت سال دفاع مقدس را در اینجا بخوانید.حماسه دفاع مقدس روز به روز بالنده‌تر شد و جوانان ما چونان کوهی استوار در برابر تهاجم دشمن ایستادند.
همراه با معصومین؛
هر انسانی چگونه محشور می‌شود؟
حدیث رسول اکرم(ص) درباره محشور شدن انسانها را در اینجا بخوانید.
همراه با شهدا؛
زندگی نامه شهید شهرام بادامچی
گوشه‌ای از زندگی نامه شهید از شهدای هشت سال دفاع مقدس را در اینجا بخوانید.حماسه دفاع مقدس روز به روز بالنده‌تر شد و جوانان ما چونان کوهی استوار در برابر تهاجم دشمن ایستادند.
همراه با معصومین؛
محبت اهل بیت(ع) درکلام حضرت علی(ع)
حدیث حضرت علی(ع) درباره محبت اهل بیت(ع) را در اینجا بخوانید.اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.