خبر
همراه با معصومین؛
حدیث پیامبراکرم(ص) درباره پاکیزگی
حدیث پیامبراکرم(ص) درباره پاکیزگی را در اینجا بخوانید.اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود.
همراه با قرآن؛
تفسیر آیات ۵۶-۵۷ سوره توبه
در تفسیر آیات ۵۶-۵۷ یکى دیگر از اعمال و حالات منافقان به روشنى ترسیم شده است.توبه به معنى بازگشتن از گناه و کار بد، و نام نهمین سوره قرآن مجید است. نام این سوره از آیه ۱۰۵ آن گرفته شده است.
همراه با معصومین؛
استوارترین مردم در صراط چه کسانی هستند؟
حدیث رسول اکرم(ص) درباره استوارترین مردم در صراط را در اینجا بخوانید.اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود.
همراه با قرآن؛
تفسیر آیات ۴۶-۴۸ سوره توبه
سوره توبه تنها سوره‌ای است که با «بسم الله الرحمن الرحیم» آغاز نشده است.توبه به معنى بازگشتن از گناه و کار بد، و نام نهمین سوره قرآن مجید است. نام این سوره از آیه ۱۰۵ آن گرفته شده است.
همراه با معصومین؛
حدیث امام حسن(ع) درباره رفتار با مردم
حدیث امام حسن(ع) درباره رفتار با مردم را در اینجا بخوانید.اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود.
تأملی در باره رابطه انسانی از راه اینترنت
گفتنی است در مورد ارتباط از راه اینترنت، خصوصیاتی که معیار قضاوت ما درباره افراد در دنیای غیر مجازی است، در دنیای مجازی اینترنت عمدتاً مشاهده ناپذیر هستند. طنز قضیه در این است که
همراه با قرآن؛
منافقان چه نشانه هایی دارند؟
در تفسیر آیات ۵۰-۵۲ به یکى از صفات منافقان و نشانه هاى آن‌ها اشاره شده است.توبه به معنى بازگشتن از گناه و کار بد، و نام نهمین سوره قرآن مجید است. نام این سوره از آیه ۱۰۵ آن گرفته شده است.
دشمنان چشم دیدن وحدت شیعیان در اربعین را ندارند
کارشناس مذهبی کشورمان معتقد است که پیاده روی اربعین و بروزِ عظمتِ وحدت مسلمانان و شیعیان، سبب عصبانیت دشمن شده است.
همراه با قرآن؛
تفسیر آیات ۴۳-۴۵ سوره توبه
تفسیر آیات ۴۳-۴۵ سوره توبه پیرامون گروهى از منافقان که نزد پیامبر آمدند تا اجازه شرکت در جنگ تبوک را بگیرند.
همراه با معصومین؛
حدیث امام محمد باقر(ع) درباره گناه
حدیث امام محمد باقر(ع) درباره گناه را در اینجا بخوانید.اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود.