خبر
معرفی کتاب
شرق شناسی و مهدویت - ویژه ی اساتید حوزه و دانشگاه
سید رضی موسوی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، 1389
معرفی کتاب
در محضر علّامه شعرانی - ویژه ی اساتید حوزه و دانشگاه
بیش از 500 پرسش و پاسخ قرآنی
یاری امام زمان علیه السلام
نصرت ،یاری و سرسپردگی اصحاب عاشورا بخصوص حضرت عباس علیه السلام نسبت به امام زمانشان بهترین الگو برای عمل به روایاتی است که انسان ها سفارش و توصیه به آن [یاری اهل بیت علیهم السلام] شده اند .