خبر
همراه با معصومین
تقوا درکلام حضرت علی(ع)
حدیث امام علی(ع) درباره تقوا را در اینجا بخوانید.اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود.
همراه با شهدا؛
زندگی نامه شهید اسماعیل برنج آبادی
گوشه‌ای از زندگی نامه شهید اسماعیل برنج آبادی یکی از شهدای هشت سال دفاع مقدس را در اینجا بخوانید.حماسه دفاع مقدس روز به روز بالنده‌تر شد و جوانان ما چونان کوهی استوار در برابر تهاجم دشمن ایستادند.
همراه با معصومین؛
چه کاری روزی انسان را زیاد میکند؟
حدیث امام علی(ع) درباره روزی را در اینجا بخوانید.اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود.
همراه با قرآن
تفسیر آیات ۴۲ و ۴۳ سوره اعراف
قرآن سراسر اعجاز در زندگی مادی و معنوی است. اگر ما آن را با معرفت تلاوت کنیم، حتماً اثرات آن را خواهیم دید.قرآن سراسر اعجاز در زندگی مادی و معنوی است. اگر ما آن را با معرفت تلاوت کنیم، حتماً اثرات آن را خواهیم دید.
همراه با معصومین؛
حدیث امام علی(ع) درباره کانون خوبی ها
حدیث امام علی(ع) درباره کانون خوبی ها را در اینجا بخوانید.اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود.
همراه با شهدا؛
زندگی نامه شهید احمد بشارتی
گوشه‌ای از زندگی نامه شهيد احمد بشارتی یکی از شهدای هشت سال دفاع مقدس را در اینجا بخوانید.حماسه دفاع مقدس روز به روز بالنده‌تر شد و جوانان ما چونان کوهی استوار در برابر تهاجم دشمن ایستادند.
بزرگ ترین کیفر بندگان چیست؟
حدیث امام محمدباقر(ع) درباره بزرگ ترین کیفر بندگان را در اینجا بخوانید.اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.
همراه بیا شهدا؛
زندگی نامه شهید عبدالله بایزیدی
گوشه‌ای از زندگی نامه شهید عبدالله بایزیدی یکی از شهدای هشت سال دفاع مقدس را در اینجا بخوانید.حماسه دفاع مقدس روز به روز بالنده‌تر شد و جوانان ما چونان کوهی استوار در برابر تهاجم دشمن ایستادند.