خبر
منبع اصلی ایمان چیست؟
پرسش: منبع اصلی ایمان آوردن‌ چیست؟ شرع، عقل، دین، و یا دل؟
پاسخ: منبع اولیه ایمان، عقل انسان است؛ یعنی چون انسان دارای عقل است...
همراه با معصومین؛
حدیث امام رضا(ع) درباره خوش گمانی به خداوند
حدیث امام رضا(ع) درباره خوش گمانی به خداوند را در اینجا بخوانید.اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.
همراه با معصومین؛
تواضع چه درجاتی دارد؟
حدیث امام رضا(ع) درباره درجات تواضع را در اینجا بخوانید.اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.
یاران مهدی(ع) یا انصار سفیانی؟!
قریب به دو ساعت از ظهر روز عاشورا گذشته بود که تلفن زنگ زد. پشت خط، صدایی هیجان زده و بی تاب، از واقعه ای در عراق خبر می داد. از خروج یمانی و پرچم های برافراشته اش . . .
بانوان در دولت مهدوی!
در زمان ظهور پناه خواهی به حرم خداوند در مکه پناهنده می شود. مردم همانند کبوتران از هر سو به جانب او رو می آورند تا اینکه . . .
آیا «تخصص» مقدم بر «تعهد و تقوا» است؟
براساس آموزه‌های دینی آیا «تخصص» مقدم بر «تعهد و تقوا» است؟
پرسش: با سلام؛ آیا براساس قید «قوی امین»، در آیات 26 سوره قصص و 39 سوره نمل می‌توان گفت تخصص از تعهد مهم‌تر و ارجح است؟
همراه با معصومین؛
زكات علم چيست؟
حدیث امام صادق(ع) درباره زکات علم را در اینجا بخوانید.اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.
همراه با عارفان؛
وجه مشترک کرامت اهل بیت (ع) و حضرت معصومه (س)/ ماجرای ملاقات امام زمان(عج) با پدر آیت‌الله مرعشی
حجت الاسلام موسویان، وجه مشترک کرامت اهل بیت (ع) و حضرت معصومه (س) را تشریح کرد.