اخبار
زندگی نامه شهید مدرس
ایستادگی به قیمت جان
به مناسبت 10 آذر سالروز شهادت شهید مدرس به بازنگری سیر مجاهدت و مبارزه مردی می نشینیم که در نهایت ساده زیستی و بدون واهمه از کسی با شجاعت تمام به حق گویی پرداخت و در مقابل رضاخان مقاومت کرد.
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
گران ترین آموزش، کلاس درس تاریخ است
مطالعه روایت های تاریخی مبارزان و مجاهدان معاصر برای کسب تجربه، از جمله مهمترین برنامه های انسان است.
اصلی ترین عامل قیام مردم ایران اهانت به مقدسات دینی بود
بلوای نوز بلژیکی عامل قیام مردم تهران
یکی از مهمترین عوامل شروع نهضت مردم تهران قبل از مشروطه، انتشار عکس ژوزف نوز بلژیکی با لباس روحانیت بود.