نظرسنجی
به نظرشما برای آشنایی فرزندانمان با امام زمان عج کدام اقدام موثرتر است؟
خواندن داستان ، شعر ونمایش مهدوی
45.83%
سفربه اماکن مرتبط مهدوی مثل جمکران
10.42%
برپایی جشن ها و مسابقات مهدوی
6.25%
حضوردرکلاس های تربیت فرزند مهدوی
37.5%

به نظرشما برای آشنایی فرزندانمان با امام زمان عج کدام اقدام موثرتر است؟
پربحث ترین