نظرسنجی
به نظرشما برای آشنایی فرزندانمان با امام زمان عج کدام اقدام موثرتر است؟
خواندن داستان ، شعر ونمایش مهدوی
46.94%
سفربه اماکن مرتبط مهدوی مثل جمکران
10.2%
برپایی جشن ها و مسابقات مهدوی
6.12%
حضوردرکلاس های تربیت فرزند مهدوی
36.73%

به نظرشما برای آشنایی فرزندانمان با امام زمان عج کدام اقدام موثرتر است؟