کد خبر: ۳۴۹۹
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۹
آرامگاه شهید مدرس از دیروز تا امروز
یکی از پیشگویی های شهید مدرس مربوط به آرامگاه اوست
در یكی از روزها كه مدرس در خواف خراسان تبعید بود، شخصی آمد تا از سوی حكومت وقت ، وضع او را بررسی كند. مدرس به وی گفت: به رضاخان بگو جایم خوب است. تو را روزی انگلیسی‌ها كنار می‌گذارند و به جایی تبعید می كنند كه بسیار دور از این سرزمین است و در آن جا از بین خواهی رفت ؛ ولی من در غربت و سرزمین بیگانه نمی‌میرم؛ و قبرم زیارتگاه مردم می‌شود.

تصاویر محل دفن شهید مدرس در کاشمر از قدیم تا امروزنام:
ایمیل:
* نظر: