کد خبر: ۳۳۸۱
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۹
اصلی ترین عامل قیام مردم ایران اهانت به مقدسات دینی بود
یکی از مهمترین عوامل شروع نهضت مردم تهران قبل از مشروطه، انتشار عکس ژوزف نوز بلژیکی با لباس روحانیت بود.

شوال 1323 چندی که از صدارت عین الدوله گذشت، علل و عوامل گوناگونی، مانند تیراندازی قزاقهای دولتی به تظاهرات ضد استبدادی مردم، بلوای عکس نوز بلژیکی و فلک شدن تاجر تهرانی به دست علاءالدوله حاکم تهران تدریجا رشته های ارتباط عین الدوله با مردم و روحانیت اصیل گسسته شد. ژوزف نوژ با پوشیدن لباس روحانیت و تمسخر اعتقادات مردم ایران خشم آنان را برانگیخت. 15 شوال 1323 روحانیان تهران در اعتراض به اقدامات عین‌الدوله، به حرم عبدالعظیم رفتند. آنها در آنجا تحصن کردند و خواستار عزل علاء‌الدوله، اخراج نوز بلژیکی و تأسیس عدالتخانه شدند. در پی این تحصن، مظفرالدین‌شاه اعلامیه‌ای مبنی بر تأسیس «عدالتخانه» صادر کرد که در آن از «تأسیس عدالتخانۀ دولتی برای اجرای احکام شرع و قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و احکام شریعت مطهر است» صحبت می‌شد. افزون‌بر‌این، شاه حاکم تهران را هم عزل کرد و فلک شدن تاجر تهرانی به دست علاءالدوله حاکم تهران تدریجا رشته های ارتباط عین الدوله با مردم و روحانیت اصیل گسسته شد. ولی متاسفانه قیام مردم برای تاسیس عدالتخانه توسط استعمار پیر به مشروطه تغییر نام یافت و در نتیجه با رخنه انگلیس به انحراف کشیده شد تا جایی که بعدها منجر به روی کار آمدن پهلوی گردید.


ژوزف نوز بلژیکی(رئیس گمراکات ایران) و همکارش پریم


میهمانی بالماسکه خارجی های مقیم ایران و خانواده هایشان با حضور ژوزف نوز بلژیکی

نام:
ایمیل:
* نظر: