کد خبر: ۱۴۸۳۱
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰
الفبای مهدویت؛
«دوازده امامی » یا « اثنی عشري » پر جمعیت ترین فرقه هاي شیعه هستند. آنان معتقد به دوازده امامند که با حضرت علی علیه السلام آغاز میشود و به محمد بن حسن مهدي آل محمد صلی الله علیه و آله ختم میگردد.
مهدی پرس، 
  «دوازده امامی » یا « اثنی عشري » پر جمعیت ترین فرقه هاي شیعه هستند. آنان معتقد به دوازده امامند که با حضرت علی علیه السلام آغاز میشود و به محمد بن حسن مهدي آل محمد صلی الله علیه و آله ختم میگردد. (ر.ك: شهرستانی، الملل و النحل، ج 1، ص187 .) ایشان دلایل فراوانی از آیات قرآن و احادیث نبوي بر امامت علی علیه السلام اقامه نموده و امامت آن حضرت را به نص صریح از طرف خداوند دانستهاند. همچنین معتقدند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از طرف خداوند، تمامی امامان دوازده گانه را، معرفی کرده است. (ر.ك: الکافی، ج 1، ص 527 ؛ کمالالدین و تمام النعمۀ، ج 1، ص 261 ؛ عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج 1ص 65 ؛ کتاب الغیبۀ، ص 150 .) آنان، امامان را مانند پیامبر، ملهم از جانب خدا میدانند و میگویند: امام ریاست عامّه دارد و مقام
او ما فوق بشر عادي است و از آن روزي که خداوند آدم را آفرید، نور خود را در برگزیدگان خویش - از حضرت نوح، ابراهیم، موسی و عیسی علیهم السلام گرفته تا به حضرت محمد صلی الله علیه و آله، خاتمالانبیا - سرایت داد و از وي آن نور را به اوصیاي او، ائمه طاهرین علیهم السلام، سریان داد و همان نور و روح خدایی است که در امام عصر علیه السلام تجلّی میکند و او را از سطح بشر عادي فراتر میبرد وي را قادر میسازد که قرنها؛ بلکه هزاران سال بی هیچ گزند و آزار و بدون ضعف و پیري، با بدن جسمانی - که در بشر عادي موجب کون و فساد است - زندگی کند و در زمان مناسب به امر خداوند از پس پرده غیب ظهور فرماید.
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: