کد خبر: ۱۴۸۳۰
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰
الفبای مهدویت؛
«ابو صالح» ، در بعضی از کتابهابه عنوان یکی از کنیههاي حضرت مهدي علیه السلام یاد شده است. شاید این کنیه با استفاده از روایت ذیل باشد: امام صادق علیه السلام میفرماید :هرگاه راه خود را در سفر گم کردي، سپس بانگ برآور:«اي صالح» یا « اي ابا صالح » خداوند رحمتش را بر تو فرود آورد!راه را به ما نشان ده!
مهدی پرس،
  «ابو صالح» ، در بعضی از کتابهابه عنوان یکی از کنیههاي حضرت مهدي علیه السلام یاد شده است. شاید این کنیه با استفاده از روایت ذیل باشد: امام صادق علیه السلام میفرماید :هرگاه راه خود را در سفر گم کردي، سپس بانگ برآور:«اي صالح» یا « اي ابا صالح » خداوند رحمتش را بر تو فرود آورد! راه را به ما نشان ده! (شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 298 .) معروف است که برخی از عربهاي شهري و بیابانگرد، پیوسته در توسلات و یاري خواستنهاي خود، آن حضرت را به این اسم میخوانند و شعرا و ادبا نیز در قصیدهها و مدحهاي خود، از این کنیه استفاده کردهاند. (طبرسی نوري، نجمالثاقب، ص 60 .) از این رو در برخی از ملاقاتهایی نیز که رخ داده است، از آن حضرت به «ابا صالح»  یاد شده است. (ر.ك: بحارالانوار، ج 53 ، ص 292 )
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: