کد خبر: ۱۴۸۱۷
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۱
فرهنگ نامه مهدویت؛
«ابدال »جمع « بَدَل » « بَدِیل » یا عدهاي معلوم از صالحان و خاصان خدا [هستند] که گویند: هیچگاه زمین از آنان خالی نباشد و جهان ، بدیشان برپاست. آنگاه که یکی از آنان بمیرد، خداي تعالی دیگري را به جاي او برانگیزد (کنزالعمال، ج 11 ، ص 125 .) تا آن شمار - که به قولی هفت و به قولی هفتاد است - همواره کامل بماند.
مهدی پرس،

   «ابدال »جمع « بَدَل » « بَدِیل » یا عدهاي معلوم از صالحان و خاصان خدا [هستند] که گویند: هیچگاه زمین از آنان خالی نباشد و جهان ، بدیشان برپاست. آنگاه که یکی از آنان بمیرد، خداي تعالی دیگري را به جاي او برانگیزد (کنزالعمال، ج 11 ، ص 125 .) تا آن شمار - که به قولی هفت و به قولی هفتاد است - همواره کامل بماند. (علی اکبر دهخدا، لغتنامه، ابدال.) برخی نیز گفتهاند:«
آنان گروهی اند که خداوند به وسیله آنها دین را بر پا نگه میدارد و روزي را نازل میگرداند. چهل نفر از ایشان در شام و سی نفر در سایر بلاد هستند.هر گاه یکی از دنیا برود، کس دیگري همانند او به جاي او قرار میگیرد » (خلیل بن احمد، العین، ج 8، ص 45 ر.ك: حلیۀ الاولیاء، ج 3، ص 114 ؛ کشف الخفاء، ج 1، ص 25 .) ؛ علت اینکه « ابدال » نامیده شدهاند، همین است که چون یکی از دنیا رود، کسی مانند او جایش را میگیرد. (مجمع البحرین، ج 5، ص 319 .) در روایات اسلامی آمده است: «ایشان گروهی از، یاران حضرت مهدي علیه السلام در شام هستند (کتاب الغیبۀ، ص 476 ؛ شیخ مفید، اختصاص، ص 208 و مسند ابی یعلی، ج 12ص 270 ؛ صحیح ابن حبان، ج 15 ، ص 159 .)
و هنگام ظهور آن حضرت، خود را به مکه رسانده با ایشان بیعت میکنند.» البته در برخی روایات «ابدال» همان اوصیا معرفی شده اند. از خالد بن هیثم فارسی نقل شده که گفت: «به امام رضا علیه السلام عرض کردم مردم اعتقاد دارند که بر روي زمین ابدالی هستند؛ ایشان کیانند؟ حضرت فرمود: راست میگویند، ابدال همان اوصیا هستند که خداوند ایشان را بدل پیامبران قرار داد؛ وقتی که دیگر نبوّت با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به پایان رسید. (ج 2، ص 437 طبرسی،الاحتجاج.) درباره ویژگی این افراد گفته شده است. «وَ الْمَقامِ رُهْبانٌ بِاللَّیْلِ لُیُوثٌ بِالنَّهارِ کانَ قُلُوبُهُم زُبُرَ الحَدِیدِ فَیُبایِعُونَهُ بَیْنَ الرُّکْنِ» (شیخ مفید، الاختصاص، ص 208 .) 

(آنان راهبان شب و شیران روز هستند. دلهایشان چون فولاد سخت است که در …) 
نام:
ایمیل:
* نظر: