کد خبر: ۱۴۶۶۹
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۷:۳۰
یا موسی بن الجعفر
نامه موسی بن جعفر علیه السلام به او رسید؛ در آن نامه نوشته بود: یا علی بعد از این وضو بگیر بطوری که خداوند واجب کرده.
در اعلام الوری از محمد بن اسماعیل و او نیز از محمد بن فضیل نقل کرده که:

اختلاف نمودند روات اصحاب ما در مسح دو پا که آیا از سر انگشتان تا ساق پا است یا از ساق پا تا سرانگشتان است. علی بن یقطین نامه ای به موسی بن جعفر علیه السلام نوشت: که یا ابن رسول الله اصحاب ما در مسح پا اختلاف دارند. اگر به خط شریف خود چیزی بنویسید تا بر آن عمل کنیم بسیار خوب است.

جواب رسید: ای علی بن یقطین باید این طور وضو بگیری. سه مرتبه مضمضه می کنی و سه مرتبه استنشاق و سه مرتبه صورت را شستشو می دهی و آب را به داخل محاسن خود می رسانی. بعد تمام سر و روی گوش و داخل آن را مسح می کنی و سه مرتبه دو پایت را تا ساق می شویی. مبادا مخالفت با دستوری که دادم بنمائی همین که نامه به علی بن یقطین رسید، از فرمایش امام علیه السلام در شگفت شد. زیرا مخالف طریقه مشهور در میان شیعه بود؛ ولی گفت امام و پیشوای من است هر چه بفرماید، وظیفه من خواهد بود. و به همان طریق عمل می کرد تا اینکه از او پیش هارون الرشید سخن چینی کردند.

هارون به یکی از خواص خود گفت درباره علی بن یقطین خیلی حرف می زنند و من چندین مرتبه او را آزمایش کرده ام و خلاف آن ظاهر شده است. آن شخص گفت: چون رافضیان در وضو با ما اختلاف دارند و پاها را نمی شویند، خوب است امیرالمؤمنین بطوری که او مطلع نشود، از محلی ببینند چگونه وضو می گیرد؛ با این آزمایش کشف واقع خواهد شد.

هارون مدتی صبر کرد تا اینکه روزی علی بن یقطین را به کاری در منزل وا داشت و وقت نماز رسید. علی بن یقطین در اطاق مخصوصی وضو می گرفت و نماز می خواند. همینکه موقع نماز شد هرون در محلی که علی او را نمی دید، ایستاده و مشاهده می کرد.

علی بن یقطین آب خواست و بطوری که امام علیه السلام دستور داده بود وضو گرفت. هارون دیگر نتوانست صبر کند از محل خود بیرون آمد و گفت: بعد از این سخن هیچ کس را درباره تو قبول نمی کنم. از این رو علی بن یقطین در نزد هارون به مقام ارجمندی رسید.

پس از این جریان، نامه موسی بن جعفر علیه السلام به او رسید؛ در آن نامه نوشته بود: یا علی بعد از این وضو بگیر بطوری که خداوند واجب کرده.

صورتت را یک مرتبه از روی وجوب بشوی و مرتبه دوم از جهت آنکه شاداب شود و دستهایت را از مرفق همان طور شستشو ده و با بقیه رطوبت دستها سرو پاهایت را از سر انگشتان تا ساق مسح کن. آنچه بر تو می ترسیدم برطرف شد.

نام:
ایمیل:
* نظر: