کد خبر: ۱۴۴۴۰
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۳
 
 سوال 

دربارة ابعاد انتظار امام مهدي(عج) توضيحاتي ارائه کنيد؟

 پاسخ 

مهدی پرس، ابعاد انتظار از يك منظر عبارت است از: 1. توانمندي فکري بناهاي فکري اگر بخواهد از تزلزل و انحراف به دور بماند، بايد داراي پايه هاي عميق و محکم فکري باشد، همانگونه که پيامبر(ص) ميفرمايد: لکل شيء دعامة و دعامة هذا الدين الفقه. و الفقيه الواحد اشدّ علي الشيطان من الف عابد؛ براي هر چيز، پايه اي است. اساس دين اسلام، فهم عميق است و يک فقيه در برابر شيطان، از هزار مسلمان عبادت گزار ]بدون شناخت[ محکمتر و اثر گذارتر است. بنابراين يكي از ابعاد انتظار، تقويت ريشه ها و بنيانهاي فکري شخص است؛ تا توانايي تقابل با آرا و نظرات مکاتب ديگر را داشته باشد. 2. توانمندي روحي منتظر بايد در زمينه هاي روحي نيز از آمادگي بالايي برخوردار باشد که در کوران حوادث و ناملايمات از پا نيفتد، و ظرفيت وجودي خود را برابر گرفتاريها و مشکلات بالا ببرد. يکي از ياران امام باقر(ع) پرسيد: «فرج شما چه هنگام است؟» آن حضرت فرمود: «هيهات، هيهات لاتکون فرجنا حتي تغربلوا ثم تغربلوا يقولها ثلاثا حتي يذهب الکدر و يبقي الصفو؛ هرگز، هرگز، فرج ما نمي‌رسد، تا اينكه غربال شويد، و باز هم غربال شويد، و باز هم غربال شويد تا کدورتها، رفته صفا بماند. پس منتظر در اين دوران پرمخاطره، روحية خود را در پناه قرآن و عترت حفظ كرده، با نشاط و بالندگي، چشم به راه امام خوبان خواهد بود. 3. برنامه ريزي منتظر، خود بايد و جامعه را براي آمدن موعود آماده كرده، و براي استقبال از يوسف زهرا(عج) برنامهريزي نمايد. اين امر، مانند هر کار ديگر، نيازمند طرح و نقشة جامع و تعيين اهداف و ارزشها است. اينجا است که منتظر ميتواند زمينه و شرايط را با بينش و آگاهي بيشتر فراهم كرده، در مقابل توفانهاي روزگار بايستد. 4. توانمندي در عمل قرآن درباره توانمندي پيامبران در عرصه عمل ميفرمايد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الکتاب و الميزان؛ انبيا، افزون بر بينات، همراه کتاب و ميزان بوده اند. در نگرش ديني، افراد با بينش صحيح از آن عمل، به ارزش ميرسند. انسان منتظر نيز، نيازمند کتاب و ميزان است، تا دستورات و تعاليم او را بشناسد و در صورت نياز، با ميزانها و معيارها، راهِ صحيح را تشخيص دهد. از منظر ديگر، انتظار داراي ابعاد فردي و اجتماعي است. ابعاد فردي عبارتند از: الف. تكامل در اصول دين در اين بُعد، انسان منتظر، متوجه مبدأ عالم و خداي جهان ميشود. انسان منتظر، همواره چشم به راه فرجي است كه به قدرت مطلق الهي، تحقق خواهد يافت و او را به عنوان خليفه خداوند در زمين و واسطة ميان خدا و بندگان ميداند؛ لذا توجه به او، همواره توجه به خداوند را به همراه دارد. منتظران، چشم انتظار كسي هستند كه همة اوصاف پيامبر(ص) در او جمع است؛ چرا که از اهل بيت پيامبر(ص) بوده، به حق، همنام و هم كنية پيامبر(ص) است، عدالت را در تمام عالم گسترش مي‌دهد ميگويند: عدالت او مثل عدالت اميرالمؤمنين علي(عج) است و در ظهور او، صحبت از رجعت و برگشتن مردگان از قبرها است. پس منتظر در تمام زندگي روزانه خود با تمام اصول دين سر و كار دارد و اثر آن، تقويت عقايد يك منتظر است. ب. بعد دينداري انتظار باعث ميشود منتظر در دوران غيبت، در امر دين خود مواظبت بيشتر داشته، از هرگونه سستي و انحراف دوري گزيند. امام صادق(ع) ميفرمايد: براي صاحب اين امر غيبتي طولاني است. در اين دوران، هر كس بايد تقوا پيشه سازد و به دين خود چنگ زند. ابعاد اجتماعي الف. امر به معروف و نهي از منكر با توجه به اينكه رضاي امام عصر(عج) را در عملي شدن معروف در جامعه و ترك منكرات در ميان شيعيان و منتظران ميدانيم، يك منتظر، مقابل اين دو عمل الهي نميتواند بي‌تفاوت باشد. او، نه تنها خود، بلكه تلاش دارد جامعه را به سمت معروف و ترك منكرات سوق دهد كه نتيجة آن، رضايت امام زمان خود خواهد بود. ب. اخلاق اسلامي امام صادق(ع) ميفرمايد: هر كس خوش دارد در شمار یاران قائم باشد، بايد در عصر انتظار، مظهر اخلاق نيك اسلامي باشد. اگر او پيش از قيام قائم(عج) در گذرد، پاداش او مانند كساني است كه قائم را درك كرده، به حضور او مي‌رسند. لذا يك منتظر، با اخلاق اسلامي و زيباي خود، بيانگر روي خوش و معطر امام زمان خود در جامعه خواهد بود. ج. فرهنگي در بخش فرهنگي، كسي منتظر واقعي آن حضرت است كه علاوه بر خودسازي به دگرسازي نيز بپردازد، تا از اين طريق، زمينه ظهور آن حضرت را فراهم كند. امام باقر(ع) به عبدالحميد واسطي فرمود: به خدا قسم ! كسي كه خودش را در راه خدا وقف كند، خداي سبحان براي او راه گشايشي قرار ميدهد. خدا رحمت كند بندهاي را كه خود را وقف ما كند! خدا رحمت كند بندهاي را كه امر ما را احيا نمايد!….
نام:
ایمیل:
* نظر: