کد خبر: ۱۴۴۳۵
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰
   
 سوال 

آيا دعاي ما، در ظهور حضرت(عج) تأثير دارد؟

 پاسخ 

مهدی پرس ، دعا در انديشه اسلامي به عنوان رابطه انسان با خدا و خاستگاه ارزشها شناخته شده است. انس و الفت با دعا، موجب تسريع در امر فرج و ظهور امام زمان(عج) خواهد شد. در روايتي از امام دوازدهم(عج) آمده است: فأكثرو الدعاء بتعجيل الفرج فان ذلك فرجكم؛ براي تعجيل فرج دعا كنيد؛ چرا كه آن، موجب گشايش امر شما خواهد بود. مرور ادعيه مهدوي نشان ميدهد، دعا ظرفيت مهدي باوران را در پذيرش آموزه امامت و مهدويت پرورش ميدهد. چنانچه جامعه از دعا لب فرو بسته، فرج امام زمان(عج) را به عنوان خواسته خويش مطرح نكند، توفيقي براي اجابت خداوند نسبت به اين نياز بنيادي جامعه نخواهد بود. در حديثي از امام صادق(ع) آمده است: ولو ان عبدا سد فاه و لم يسأل لم يعط شیئأ فسل تعط؛ اگر بنده خدا، لب به دعا نگشايد و از خداوند متعال نياز خود را درخواست نكند، خدا به او چيزي عطا نخواهد كرد. اهتمام به دعاهای مهدوي در انديشه اسلامي تا آنجا پيش ميرود كه يونس بن عبدالرحمن ميگويد: امام هشتم (ع) همواره دستور ميداد براي امام دوازدهم (عج) دعا كنند. به همين روي در انديشه اسلامي وارد شده است: از دعا ملول نباشيد؛ چرا كه دعا نزد خداوند متعال جايگاه ويژهاي دارد. از دقت در مجموع روايات معلوم ميشود، دعا تأثير بسزايي در تعيين سرنوشت و تغيير و تحول و تعالي جامعه اسلامي داشته، حتي موجب تغيير تقدير مي‌شود. بنابراين انس و الفت با دعا، موجب تغيير وضعيت كنوني جامعه و بهبود زمينه براي ظهور ميگردد و تمسك و توسل به خداوند متعال و اهل بيت در قالب دعا، موجب تسريع ظهور امام زمان(عج) خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر: