کد خبر: ۱۴۴۲۴
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۰
 
 سوال 

چرا انتظار فرج، افضل اعمال است؟

 پاسخ 

مهدی پرس، انتظار فرج، به معناي اميد به آينده روشن و تحقّق ارزش ها و خوبي ها است. چنين نگاهي به انسان، شور و نشاط و حركت مي-دهد؛ به گونه اي كه هم براي اصلاح خود اقدام مي كند و هم محيط پيرامون خود را تحت تاثير قرار مي دهد. منتظر، ساكت و ساكن نمي ماند، بلكه كارها و تلاش هاي خود را در جهت زمينه-سازي براي تحقّق ظهور انجام مي دهد. چنين فردي‌ در جامعه، نه تنها خود را از انحرافات اعتقادي و عملي به دور نگه مي دارد؛ بلكه سعي در ساختن و اصلاح كردن جامعه دارد؛ بنابراين، انتظار، نه تنها يك عمل فردي كه يك كار جمعي و تشكيلاتي است كه به طور مداوم، جامعه و افراد را تحت تاثير قرار مي دهد و مي تواند ضامن سلامت فكري و عملي فرد و جامعه باشد. نيز انتظار، سبب استقامت و پايداري مسلمانان برابر فشارها و سختي ها مي شود و از يأس و نااميدي آنان، جلوگيري مي‌كند و به اين شكل، راه را براي غلبه و پيروزي آنان هموار مي كند. با اين وصف، انتظار، ظرفيّت و توانايي فراواني براي تحقق جامعه آرماني و اسلامي موعود، ايجاد مي كند كه در سايه اعمال فردي و جمعي، كمتر به چشم مي خورد؛ به همين سبب، با فضيلت ترين عمل ها شمرده شده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: