کد خبر: ۱۴۰۳۲
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۱
اندر لطایف روزگار؛
بدانبد اسلام یعنی تسلیم بودن در برابر اوامر الهی...پس هر که خود را تسلیم [احکام الهی] کرد اسلام آورده است و هر که خود را تسلیم نکرد، اسلام نیاورده است.
مهدی پرس، آمده بود نزد قاضی بصره و او را سوال پیچ کرده بود.
می گفت اگر کسی خرما بخورد اشکال دارد؟ ... نه.
اگر پس از خوردن خرما روی آن کمی آب بخورد چه؟ ... نه.
پس چرا همین آب و خرما که در آفتاب گذارند و بعدا خوردن حرام است؟!
ایاس که قاضی زیرکی بود گفت:
اگر قدری آب به تو بریزند صدمه ای به تو وارد آید؟ ... نه
اگر قدری خاک به تو بپاشند آیا اعضایت درد می گیرند؟... نه.
اگر خاک و آب را بر هم آمیزند و خشک سازند و بر سرت زنند چه شود؟مرد پاسخ داد بشکند و صدمه وارد آید.
قاضی گفت همچنان که ترکیب آن دو سر تو را بشکند، از ترکیب آب و خرما و آفتاب نیز قانون شرع بشکند و حد لازم آید!!

***

قرآن کریم:

« ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»

آن چه رسول خدا به شما داد ن را بگیرید و آنچه شما را از آن باز داشت، از آن دست بردارید.

امام صادق (ع):

« وَاعـْلَمُوا أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ التَّسْلِيمُ وَ التَّسْلِيمَ ... سَلَّمَ فَقَدْ أَسْلَمَ و َمَنْ لَمْ يُسَلِّمْ فَلَا إِسْلَامَ لَهُ»

بدانبد اسلام یعنی تسلیم بودن در برابر اوامر الهی...پس هر که خود را تسلیم [احکام الهی] کرد اسلام آورده است و هر که خود را تسلیم نکرد، اسلام نیاورده است.
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: