کد خبر: ۱۳۹۸۹
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۰
شهد شهود
و هر کس هموزن ذره ای بدی کند، می بیند. با همسرش بگو مگو و دعوا کرده بود و سیلی محکمی به گوش زن... زن هم سرش را سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدا تو را بزند!
با همسرش بگو مگو و دعوا کرده بود و سیلی محکمی به گوش زن...
زن هم سرش را سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدا تو را بزند!
و صدای قاه قاه مرد بود که می گفت خدا بزند؟!...
در صف نانوایی ایستاده بود که:
دیوانه ای سیلی محکمی به گوشش نواخت!
مانده بود چه کند؟
اگر نزند... اگر بزند همه می گویند تو دیوانه تری! خلاصه...
قیافه اش خنده دار بود، 
موقع عذر خواهی از همسرش آمده بود و می گفت:
خانم! مرا ببخش. خدا زد!!

***

قرآن کریم: 

«وَ مَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّهٍ شَرَّا یَرَهُ»

و هر کس هموزن ذره ای بدی کند، می بیند.


به چشم خویش دیدم در گذر گاه                                         که زد بر جان موری مرغکی راه
هنوز از صید منقارش نپرداخت                                             که مرغی دیگر آمد کار او ساخت
چوب کردی نباش ایمن ز آفات                                             که واجب شد طبیعت را مکافات
نام:
ایمیل:
* نظر: