کد خبر: ۱۳۹۸۳
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۱:۰۰
 سوال 

در نامه حضرت مهدي(عج) به شيخ مفيد به چه مطالبی اشاره شده است؟

 پاسخ 

   مهدی پرس، نامه هاي حضرت به شيخ مفيد كه در منابع شيعي نقل شده، سه مورد است كه يكي در صفر410ق و ديگري در شوال 412ق و توقیع سوم، در ذيحجه 412ق صادر شده است. در توقیع سوم آمده است: «اما بعد، سلام بر تو‌اي دوست با اخلاص در دين كه در اعتقاد به ما از روي علم و يقين امتياز داري! در منظر تو، خداوندي را كه جز او خدايي نيست، سپاسگزارده و از [سوي] او بر آقا و مولا و پيامبرمان حضرت محمد(ص) و نيز خاندان پاكش درود و رحمت فرستاديم. تو را ـ كه براي ياري حق، [كار ميكني] خداوند توفيقت را دوام بخشد و پاداشت را به سبب سخناني كه با صداقت از جانب ما ميگويي، افزون گرداند ـ آگاه ميكنيم كه به ما اجازه داده شده كه تو را به شرافت مكاتبه مفتخر سازيم و موظف كنيم كه آنچه به تو مينويسيم به دوستان ما كه نزدت هستند، برساني. تا خداوند به اطاعت از خود گراميشان بدارد و با حراست و عنايت خود، امورشان را كفايت نموده، مشكلاتشان را برطرف سازد. پس تو ـ كه خداوند با يارانش در برابر دشمنان كه از دينش خارج شدهاند، تأييدت نمايد ـ به آنچه كه يادآور و متذكر ميشوم، متوجه باش و در رساندن و ابلاغ آن به كساني كه به آنها اعتماد داري، طبق آنچه كه براي تو ـ اگر خدا بخواهد ـ ترسيم و تعيين ميكنيم، عمل نما. ما اگرچه هم اكنون در مكاني دور از جايگاه ستمگران، سكني گزيده ايم كه خداوند صلاح ما و شيعيان با ايمان ما را مادامي كه حكومت دنيا به دست تبهكاران است، در اين كار به ما ارائه فرموده است؛ در همه حال بر اخبار و احوال شما آگاهيم و هيچ چيزي از اوضاع شما براي ما پنهان و مخفي نيست. از لغزشهايي كه از برخي شيعيان سر ميزند از وقتي كه بسياري از آنان ميل به بعضي از كارهاي ناشايسته نمودهاند كه نيكان گذشته از آن احتراز مينمودند و پيماني را كه از آنان براي توجه به خداوند و دوري از زشتيها گرفته شده است را پشت سر انداختهاند، اطلاع داريم. گويي آنان نميدانند كه ما شما را رها نكرده و يادتان را از خاطر نبردهايم كه اگر جز اين بود، بلاها و مصيبتها بر شما فرود ميآمد و دشمنان، شما را ريشهكن ميكردند؛ پس تقواي الهي را پيشه كنيد و ما را ياري دهيد تا از فتنه هايي كه به شما روي آورده، نجاتتان دهيم؛ فتنه و آشوبي كه هر كس مرگش فرا رسيده باشد، از آن دور نماند و هر آنکه به آرزوي خود رسيده باشد، از ورطة آن به سلامت ميرود و آن فتنه، نشانة نزديكي حركت و جنبش ما و آگاه كردن شما به امر و نهي ما است. خداوند نور خود را تمام خواهد كرد، گرچه مشركان را خوش نيايد. به تقيه چنگ زنيد؛ چرا كه هر آتشي كه جاهليت را برافروزد، گروههاي اموي آن را شعلهور ساخته و با آن، گروه هدايت شده را بيمناك سازند. من عهدهدار نجات كسي هستم كه در آن فتنه براي خود مقام و جايگاهي نجويد و در عيبجويي از آن، به راهي پسنديده گام گذارد. از حادثهاي كه هنگام فرا رسيدن جمادي الاولي در همين سال روي خواهد داد، عبرت گيريد و از خوابي كه شما را فرا گرفته است، براي حوادث بعدي آماده و بيدار شويد. به زودي از آسمان، نشانه روشن و آشكار و از زمين نيز علامتي همانند آن براي شما پديدار ميشود. در مشرق زمين حوادثي غمبار و نابسامان، روي خواهد داد و بعد از آن، گروههايي كه از اسلام رويگردانيده، خروج كردهاند، بر عراق سلطه خواهند يافت و بر اثر بدكاري و سوء اعمال آنان، اهل عراق، دچار سختي معيشت ميگردند. پس از مدتي، با هلاكت و نابودي فرمانروايي بدكار، ناراحتيها برطرف ميشود و سپس پرهيزكاران نيكوكار از هلاكت و نابودي [او] شاد ميگردند. كساني كه از گوشه و كنار دنيا به حج ميروند، به همة آرزوها و اهداف خود ميرسند و هرچه ميخواهند در دسترس آنها وجود خواهد داشت. ما نيز در آن وقت براي آسان كردن حج آنان بر طبق دلخواهشان، برنامه داريم كه با انسجام و نظم ظاهر مي‌شود. بنابراين، هر يك از شما بايد كاري كند كه وي را به محبت و دوستي ما نزديك نمايد و از آنچه خوشايند ما نيست و باعث كراهت و خشم ما است، دوري گزيند؛ زيرا امر ما ناگهان فرا ميرسد؛ هنگامي كه توبه و بازگشت براي كسي سودي ندارد و پشيماني او از گناه، وي را از كيفر ما نجات نميبخشد. خداوند، راه رشد و هدايت را به شما نشان دهد و به لطف و رحمت خود، وسايل توفيق را برايتان فراهم فرمايد!
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: