کد خبر: ۱۲۵۶۱
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۶
پرسمان مهدوی
نام كتاب مقدس مسيحيان، انجيل است كه به دست چهار نفر جمع‌آوري شده و به نام نويسندگان آن مشهور گشته است. انجيل كنوني، مشتمل بر چهار انجيل متّي، مرقس، لوقا و يوحنا است.

مهدی پرس:

  نام كتاب مقدس مسيحيان، انجيل است كه به دست چهار نفر جمع‌آوري شده و به نام نويسندگان آن مشهور گشته است. انجيل كنوني، مشتمل بر چهار انجيل متّي، مرقس، لوقا و يوحنا است.

 اينك، متن برخي از آن بشارت ها را كه در انجيل آمده است، مي آوريم: الف. انجيل متي: و فوراً بعد از مصيبت آن ايام، آفتاب، تاريك گردد و ماه، نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ريزند و قوت هاي افلاك، متزلزل گردد. آن گاه علامت پسر انسان در آسمان پديدار گردد و در آن وقت، جميع طوايف زمين، سينه زني كنند و پسر انسان را ببينند كه بر ابرهاي آسمان، با قوّت و جلال عظيمي مي آيد. ب. انجيل مرقس: عيسي، خطاب به حواريون گفت: «زنهار كسي شما را گمراه نكند؛ زيرا كه بسياري به نام من آمده، خواهند گفت كه من هستم و بسياري را گمراه خواهند کرد؛ امّا چون جنگ ها و اخبار جنگ ها را بشنويد، مضطرب مشويد؛ زيرا كه وقوع اين حوادث، ضروري است. ليكن انتها، هنوز نيست؛ زيرا كه امتي بر امتي و مملكتي بر مملكتي خواهند برخاست و زلزله ها در جاي ها، حادث خواهد شد و اغتشاش ها پديد مي آيد و اين ها، ابتداي دردها مي باشد، ليكن شما از براي خود احتياط كنيد. ولي از آن روز و ساعت، غير از پدر، هيچ كس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. پس بيدار شده و دعا كنيد؛ زيرا نمي دانيد آن وقت كي مي شود در شام يا نصف شب يا بانگ خروس يا صبح‌. مبادا ناگهان آمده، شما را خفته يابد. ج. انجيل لوقا: و كمرهاي خود را ببنديد، چراغ هاي خود را افروخته بداريد. خوشا به حال آن غلامان كه آقاي ايشان چون آيد، ايشان را بيدار يابد. پس شما نيز مستعد باشيد؛ زيرا در ساعتي كه گمان نمي بريد، پسر انسان مي آيد‌. د. ‌انجيل يوحنا: و بدو قدرت بخشيده است كه داوري هم بكند؛ زيرا كه پسر انسان است و از اين تعجب نكنيد؛ زيرا، ساعتي مي آيد كه در آن، جميع كساني كه در قبورند، آواز او را خواهند شنيد و بيرون خواهند آمد. لازم به ذكر است در انجيل و ملحقات آن، هشتاد بار كلمه «پسر انسان» آمده است كه فقط سي مورد آن، با حضرت عيسي مسيح قابل تطبيق است؛ امّا پنجاه مورد ديگر، از نجات دهنده اي سخن مي گويد كه در آخر‌الزمان و پايان روزگار ظهور خواهد كرد.

 

نام:
ایمیل:
* نظر: