کد خبر: ۱۲۰۸۳
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۷
معرفی کتاب
سپس از لحاظ تاریخی امام‏ها را به امام عصر رسانیده و پس از آن، از غیبت و حکمت، ثمرات آن، حکم اقامه حدود در غیبت و علم امام سخن رانده است
مهدی پرس:


المقنع فی الغیبة

پدیدآورندگان:
تصحیحِ: حکیم، سید محمد علی
سید مرتضی، سید علی بن حسین
چکیده:
اثری است کوتاه درباره علل، حکمت و ثمرات غیبت امام عصر (عج) به صورت استدلالی و به
شیوه متکلمان شیعه. مؤلف نخست درباره امامت و وجوب آن بحث کرده و پس از اثبات آن،
عصمت را جزء لازم آن شمرده است؛ سپس از لحاظ تاریخی امام‏ها را به امام عصر رسانیده
و پس از آن، از غیبت و حکمت، ثمرات آن، حکم اقامه حدود در غیبت و علم امام سخن
رانده است. وی فلسفه غیبت را عدم دستیابی ظالمین به امام و رهایی وی از دشمنانش
دانسته و به بسیاری از پرسش‏ها و شبهات مخالفین پاسخ داده است.

نام:
ایمیل:
* نظر: