"فرم پیش ثبت نام دوره های عمومی"

به شما مهدی یاور عزیز که دغدغه معرفت امام زمان (عج) را داری خیر مقدم عرض می نماییم و تقاضامندیم به نکات ذیل توجه فرمایید :

1- فرم پیش ثبت نام را با دقت تکمیل فرمایید.

2- باتوجه به محدودیت امکانت و فضای کلاسی، محدودیت در پذیرش دانش پژوهان نیز وجود دارد.

3-اولویت ثبت نام با دوستانی است که زودتر
مراحل ثبت نام را طی کرده باشند.

4- شرط ثبت نام در دوره تکمیلی قبولی در دوره مقدماتی با نمره 14 می باشد.

5- شرط ثبت نام در نشست های تخصصی قبولی در دوره مقدماتی و تکمیلی است.


* نام:
* نام خانوادگی:
* جنسیت :
* تلفن همراه:
* تحصیلات:
* انتخواب دوره:
* منطقه سکونت: