send print
4- کثرت اموال در عصر ظهور از چه راهی حاصل می‌شود؟
در مورد این سؤال چند احتمال وجود دارد:
۱. اینکه کثرت اموال در دست مردم از راه معجزه و به برکت وجود امام‌ زمان در میان مردم باشد.
این احتمال از جهاتی قابل مناقشه است؛

اولاً، این نظریه خلاف قانون معجزات است، زیرا قرار نیست که همه کارها با معجزه صورت پذیرد. سعادت انسان که عصر ظهور زمینه‌ساز آن است در این است که از راه طبیعی به کمال خود برسد.

ثانیاً، سیاق روایات در این باب به تشکیل نظامی اقتصادی عادل اشاره دارد که بشر می‌تواند در پرتو آن درآمد کافی و وافر داشته باشد و این معنا با اعجاز سازگاری ندارد.

۲. اینکه وفور مال و نعمت‌ها به‌جهت گسترش زراعت و کشاورزی و تجارت است، گرچه الطاف خداوند متعال نیز در توفیر این‌گونه نعمت‌ها مؤثر است. پیامبر اکرم در روایتی می‌فرماید: «... خداوند برای قائم گنج‌ها و معادن زمین را آشکار می‌سازد...».[۱]

و همو می‌فرماید:«امت من در زمان مهدی به نعمت‌هایی دست یابند که پیش از آن و در هیچ‌دوره‌ای دست نیافته بودند. در آن روزگار، آسمان باران فراوان دهد و زمین روییدنی را در دل خود نگاه ندارد».[۲]
٣. گسترش عدالت و برچیده شدن اساس ظلم و ستم و معصیت، یکی از مهم‌ترین اسباب رشد اموال مردم است؛ زیرا از سویی گناه نکردن با نعمت‌های خداوند موجب برکت آنها می‌شود و از سوی دیگر با از بین رفتن اعمال زشتی چون ربا و سرقت و... مال انسان‌ها محفوظ می‌ماند.

پی‌نوشت‌ها
۱. اعلام الوری، طبرسی، ص۴۱۳.
۲.بحارالانوار، علامه مجلسی، ج۵۱، ص۸۲.