send print
4- آیا امام زمان نیز منتظر ظهور است و مانند منتظران، برای ظهورش تلاش می‌کند؟
امام زمان(عج) بیش از هر کس دیگری با زیبایی دوران طلایی ظهور آشنا و آگاه است. آن بزرگوار به خوبی می داند مردم در دوران ظهور، به رشد و تعالی بی نظیری دست می یابند و جامعه انسانی به بهترین صورت ممکن شکل گرفته، آن گونه که شایسته و زیبنده زندگی بشری است تحقق می یابد.

او که بر بندگان و مخلوقات خدا بسیار مهربان است، آرزو دارد انسان ها به زندگیِ شایسته خود رسیده و بتوانند درجات کمال را طی کنند.


سیدبن طاووس می فرماید:

در سرداب مقدس، سحرگاهی صدای حضرت را شنیدم که می فرمود: خدایا! همانا شیعیان را از نور ما و باقی طینت ما آفریدی. خطاهای آن ها را به ما ببخش و آنها را از آتش جهنم نجات بده.


(مهر بی کران، ص291)


آن حضرت واقعا منتظر است. منتظر آماده شدن مردم است تا خداوند اجازه ظهور دهد. این سنت الهی است که تا مردم عوض نشوند، خداوند نیز سرنوشت مردم را عوض نکند.


(سوره رعد، آیه11)


پس امام، هم دعا می کند و هم برای این کار آماده است؛ امام مشکل اصلی، آماده شدن شرایط ظهور است که باید فراهم شود تا حضرت ظهور کند.