send print
3- مراد از خنّس و کنّس چیست؟
مرحوم نوری در النجم الثاقب به نقل از «كمال الدین و تمام النّعمه» و «غیبت» شیخ طوسی و «غیبت» نعمانی، روایتی از امام باقر علیه‌السلام در تفسیر دو آیه شریفه «فلا اقسم بالخنس * الجوار الكنس»[۱] نقل کرده که آن حضرت فرمود: «مراد از آن، امامی است كه غایب شود در سنه ۲۶۰ ه.ق. و سپس مانند شهاب
درخشان در شب تاریك ظاهر شود».[۲]

پی‌نوشت‌ها
۱. تکویر: ۱۵و ۱۶؛ «چنین نیست؛ قسم یاد می‌كنم به ستارگان بازگردنده؛ ستارگانی که سیرکننده‌اند و در مكان خود رخ پنهان می‌كنند»

۲. نجم الثاقب، محدث نوری، باب دوم، ص ۶۷.